Quy trình sản xuất gỗ tràm ghép ván

Quy trình sản xuất gỗ tràm ghép ván

tl_files/Upload-here/tin-tuc/quy-trinh-san-xuat-go-tram-ghep-van-01.jpg

Cắt phôi và đo độ ẩm trước khi ghép ván

tl_files/Upload-here/tin-tuc/quy-trinh-san-xuat-go-tram-ghep-van-02.jpg

tl_files/Upload-here/tin-tuc/quy-trinh-san-xuat-go-tram-ghep-van-03.jpg

tl_files/Upload-here/tin-tuc/quy-trinh-san-xuat-go-tram-ghep-van-04.jpg

tl_files/Upload-here/tin-tuc/quy-trinh-san-xuat-go-tram-ghep-van-05.jpg

tl_files/Upload-here/tin-tuc/quy-trinh-san-xuat-go-tram-ghep-van-06.jpg

Trở lại